Ekologisk vegetarisk matlagning - Ekovegetariskt* kök

ekovegetariskt kök

Se filmen om utbildningen här.

Utbildningen Eko-vegetariskt* kök passar både dig som vill ha en ingång till framtida arbete med mathantverk, liksom dig som redan arbetar med mat och vill fördjupa dina kunskaper när det gäller ekologiska livsmedel, lakto/ovo-vegetariska och helvegetariska måltider. Utbildningen kan ge dig underlag för vidare studier, entreprenörskap och samhällsengagemang för mer ekologisk och mer växtbaserad mat.

Upplägg och innehåll

Läsåret är upplagt som ett projektår i tre delar som tar avstamp i mathantverkets och odlingens säsonger. De praktiska studierna är utbildningens bas och bedrivs till största delen inom ramen för lunchserveringen i storköket på Vårdinge. Under läsåret genomförs också projekt med evenemang och måltider av olika slag, som middagar, mingelmat och bufféer. I de teoretiska studierna får du inblickar i områden som ekologiskt jordbruk, hälsoinriktade kosthållningar, mattrender, aktuell debatt, vegetarianismens historia, rummet som aspekt av måltiden, grundläggande livsmedelshygien, certifieringar, matfoto och näringslära. Vissa moment genomförs som internetbaserade kurser, litteraturstudier, grupparbeten och projektarbeten ingår.

Du går i en liten klass på skolan men blir genom kursen del i ett större nätverk. Studiebesök, kontakt med odlare och aktörer inom olika led i livsmedelskedjan är viktiga återkommande inslag. En del av undervisningen sker tillsammans med skolans distansutbildning Eko-vegetariskt* kök, med möten både online och på plats på folkhögskolan.

Under vårterminen får du fördjupa dig praktiskt och/eller teoretiskt inom ett intresseområde du väljer, genom ett eget specialprojekt som utmynnar i en redovisning i slutet av läsåret. Två veckors extern praktik är planerade till januari/februari. Den är tänkt att genomföras i ett storkök, men det finns utrymme att på egen hand söka alternativ praktikplats.

Syften

Utbildningen syftar till att undersöka och utforska kökets hantverk och verksamheter med utgångspunkt i vår tids viktiga omställning till ekologisk och mer växtbaserad mat, samt att vara en del av denna omställning.

Ett annat viktigt syfte är att utbildningen belyser många olika aspekter av den ekologiska matsektorn och det helvegetariska och lakto/ovo-vegetariska mathantverket, kursens teman kan liknas vid ett smörgåsbord av olika områden.

Utbildningens fokus ligger på måltiden och mathantverket. Redskap för framtiden och nätverk är andra viktiga nyckelord för läsårets teman och moment.

Förutsättningar 

Utbildningen Ekovegetariskt* kök vid Vårdinge folkhögskola omfattar heltidsstudier. Vid några tillfällen är studierna förlagda till kvällar och enstaka helgdagar. Vana vid datorer, internet, litteraturstudier, skrivande och fotograferande krävs.

För att följa kursen behöver du kunna arbeta självständigt under eget ansvar, ta egna initiativ och samarbeta, kursen bygger på ditt aktiva deltagande och bidrag till det gemensamma.

Till ansökan ska du bifoga ett personligt brev, där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

*lakto/ovo-vegetariskt och helvegetariskt mathantverk

Allmän kurs

Du har också möjlighet att gå Allmän kurs med Eko-vegetariskt kök som profil. Då läser du förutom kursen Eko-vegetariskt kök in de gymnasiegemensamma ämnen som behövs för grundläggande behörighet. Mer information finns på allmän kurs.