Temavecka 8-11 november 2016

Temavecka på Vårdinge by folkhögskola

”Demokrati som begrepp och konstnärlig handling”

8-11 november 2016

Varmt välkomna till en serie föreläsningar på Vårdinge by folkhögskola

Föreläsningarna ingår i vår temavecka ”Demokrati som begrepp och konstnärlig handling”. Varje morgon klockan 8:30-10 från tisdagen den 8/11 till och med fredagen den 11/11. Lokal: Studion på Vårdinge by folkhögskola. www.vardinge.fhsk.se

Program

Tisdag 8/11: Boodla/Agnes Fischer

Med Boodla bygger man ekologiska boendeträdgårdar och skolträdgårdar som ett sätt att skapa en hållbar framtid, både socialt och miljömässigt. Våra trädgårdar ska vara ett mellanting mellan köksträdgård och upptäckarmagisk lekplats. Syftet är att främja människans möjligheter att medskapa sin omgivning och lära känna varandra samtidigt som de odlar egna grönsaker. Vi erbjuder bostadsföretag att tillsammans med oss och deras boende utveckla boendeträdgårdar. Vi skapar förutsättningar för de boende att odla och därmed för att stärka gemenskap, delaktighet och trygghet inom området. I verksamheter för barn och unga, arbetar vi med skol- och förskoleträdgårdar. Där blir odlandet en del av det pedagogiska arbetet. På Gula Villan Subtopia har vi aktiviteter och odlingslotter för barn och vuxna som vill odla på fritiden, lära sig mer om urban odling och som saknar möjlighet att odla i sitt område eller på sin skola. Det är också här vi utvecklar vår trädgårdspedagogik. Denna verksamhet driver vi delvis i vår ideella förening. Det är också i trädgården på Gula Villan Subtopia som vi erbjuder företagsaktiviteter. Kontakta oss så snickrar vi ihop ett program för er. Vi lär ut om kretslopp och urban odling som ett självklart inslag i den moderna staden. Boodla har bred kompetens inom stadsodling. Från arkitektur och projektledning till företagsevent, windowfarms och handgripligt trädgårdsarbete. Boodla är en partner och plattform för alla som ser urbana odlingar som en väg framåt.

http://boodla.se/om-oss/

Onsdag 9/11: Kulturell Uppercut/Marcus Lampe

Kulturell Uppercut är en kulturförening av och för kulturutövare. Medlemmarna har förenats för att stärka sin individuella förmåga att skapa konstnärligt och kulturellt, stärka varandra genom utbyte och samarbete, samt stärka kulturens roll i samhället. Föreningen verkar för en inkluderande kultur och ses som ett verktyg för social integration av alla slag. Därför är alla välkomna att vara en del utav föreningen, oberoende utav konstnärliga färdigheter, politisk eller religiös övertygelse, härkomst eller sexuell läggning. Kulturell Uppercut organiserar folkbildning i samarbete med Kulturens Bildningsförbund på flera håll i Skåne, men även i flera delar utav landet. Utöver det driver medlemmarna projekt, arrangerar events och erbjuder workshops, antingen i mindre konstellationer eller som enad förening. https://www.facebook.com/kulturelluppercut

Torsdag 10/11: Kristina Skantze

Sömnad är för mig en tvetydig handling. Klippa upp tyg, sy ihop, klippa igen, växelvis förstörelse och reparation. Förvrängda kroppar har alltid fascinerat mig, och när jag upptäckte att jag kunde gå från att teckna dem till att sy faktiska kroppar i textil kände jag mig lite som Dr Frankenstein som försöker bringa dött material till liv. Jag har skulpterat människoliknande tygvarelser under många år. Lite skeva, noggrant och tålmodigt handsydda kroppsdelar och figurer. Sömmarna blir till avgörande linjer som ärrar och sträcker tyghuden. Textilt kött formas av miljontals synliga och osynliga stygn, sidentrikå i dämpade pastelltoner och polyestervadd. Vem kommer figuren som växer fram att bli? Jag kan ha en vag idé, kanske några förväntningar, men för mig ligger spänningen i att långsamt och öppet närma mig anletsdragen och försöka lära känna dem. Vardagliga mänskliga möten som uppstår längs vägen sys in i kropparna, i mitt kroppsminne och i figurernas lemmar. Kan dessa förvrängda men prydliga kroppar framkalla empati? Kan de komma till liv? Erfarenheter av personliga relationer ligger till grund för mitt arbete och möten med människor är avgörande för att levandegöra skulpturerna. I filmdokumentationer av interaktioner mellan mänskliga och textila kroppar försöker jag fånga hur beröring, lek och rörelse kan skapa igenkänning och sätta igång fantasin. www.kristinaskantze.se

Fredag 11/11: Art Lab/Signe Johannesen

Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle. Vi är intresserade av relationer mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med konst- eller samhällsfrågor – både lokalt, nationellt och internationellt. I det gamla bryggeriet i Gnesta finns ateljéer, verkstäder, konsthall och projektrum. Vårt arbete tar olika form; publikationer, utställningar, workshops, samtal och andra evenemang produceras och äger rum både i huset, i det offentliga rummet och hos samarbetspartners. I vårt ateljéprogram bjuder vi in konstnärer för att utforska och utveckla idéer som ger bränsle åt diskussionen om vår samtid och dess utmaningar. Utställningsprogrammet gestaltar intressanta frågeställningar och gästande konstnärers arbete. Med fötterna i det sörmländska stationssamhället Gnesta och med blicken fäst utåt är vi en plats för produktion, presentation, diskussion och kreativitet.

http://www.artlabgnesta.se

 

Redovisningar Fredag 11/11

temavecka textil 6

 

temavecka claydemocracy